Raamatupidamisteenus

Ettevõtlust alustava ettevõtte raamatupidamisteenuste pakett.

Pakett on mõeldud ettevõtetele, kes alustavad või on alustanud oma äri vähem kui kaksteist kuud tagasi. Sellega kaasnevad tavaliselt suured väljaminekud firma omanikule ja vajadus olla koheselt kursis kogu raamatupidamise korraldamisega ettevõttes. eTeenused pakub sellise olukorra lahendamiseks alustava ettevõtte raamatupidamisteenuse paketti. Lisaks tavapärasele raamatupidamisele on vajalik teha suur hulk raamatupidamise sisseseadmise toiminguid. Pakett sisaldab veel palgaarvestust, riikliku ning ettevõtjale mõeldud aruandlust ning lisa aruandlust koos analüüsiga ettevõtte juhile. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine on paketi sõlmimisel vähemalt aastaks tasuta.

Alustava ettevõtte raamatupidamise pakett

 • Paketi saab sõlmida kuni kaksteist kuud pärast ettevõtte registreerimist.
 • Ettevõttes võib olla kuni kaks töötajat.
 • Ühes kuus võib olla kuni viiskümmend algdokumenti.

Ettevõtte raamatupidamisteenuste pakett

Ettevõtte raamatupidamisteenuste pakett.
Kuni saja (100) dokumendi töötlemine ühes (1) kuus
Kuni viiekümne (50) müügiarve koostamine ühes (1) kuus
Kuni viie (5) töötaja töötasude arvestus
Ühe statistika aruande koostamine ja esitamine aastas
Arve blanketi koostamine
Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine elektrooniliselt

Pakett kehtib Äri- ja tugiteenuste lepingu sõlmimisel vähemalt üheks (1) aastaks.

Teenuse paketis sisaldub

Raamatupidamine; üldine raamatupidamise korraldamine; dokumentide kontroll ja töötlemine; põhivarade arvestus; palgaarvestus, palga- ja puhkearvestus; aruandlus; käibemaksudeklaratsioon; tulumaksudeklaratsioon; sotsiaalmaksudeklaratsioon; bilanss; kasumiaruanne; rahavoogude aruanne; müügireskontro; ostureskontro; konsultatsioon (kuni 1 tund kuus).

Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik Kliendilt:

 • Eelneva perioodi raamatupidamise andmed
 • Vajalike juurdepääsude tagamine Maksu- ja Tolliametisse deklaratsioonide tegemiseks, Haigekassasse ja pangakontole nn raamatupidaja juurdepääs väljavõtete saamiseks ning maksekorralduste esitamiseks Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik sõlmida Raamatupidamisteenuse osutamise leping vähemalt aastaks. Selles on täpselt näidatud poolte õigused ja kohustused ning erinevate tegevuste tähtajad Kui paketis sisalduvad raamatupidamisteenused ei ole piisavad Kui paketis sisalduvad raamatupidamisteenused ei ole piisavad Teie ettevõtte soovide täitmiseks või ettevõte ei vasta sätestatud tingimustele, siis vaadake teisi meie raamatupidamisteenuste pakette ja telli just Sulle sobiv teenus. Kui sobivat paketti ei leidnud, siis aitab Teid personaalse pakkumise küsimine.

Korteriühistu raamatupidamisteenuste paketid

Kuni viis (5) korterite arv majas / Kuni viisteist (15) korterite arv majas / Kuni kolmkümmend (30) korterite arv majas / Üle kolmekümne (30) korterite arv majas / Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Teenuse pakett sisaldab:

 • Ühistu majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites.
 • Kronoloogiliste (päevaraamat) ja süstemaatiliste (pearaamat ja analüütiline arvestus) registrite pidamine.
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine kooskõlas EV maksuseadustega.
 • Ühistu põhivara arvestuse ja selle liikumise kirjendamine.
 • Ühistu tulude-kulude aruande koostamine tulu- ja kululiikide lõikes ja esitamine ühistu juhatusele.
 • Aastabilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine juhatusele ja revidendile kinnitamiseks.
 • Omanikele tähtaegselt arvete koostamine ja väljastamine.
 • Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine.
 • Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine.
 • Üldelektri tariifi arvutus.
 • Remondimaksete arvestus.
 • Muude maksete arvestus (antenn, prügivedu, liftide hooldus,).
 • Elanikele esitatud arvete tasumise sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine.
 • LISATASU EEST – korteriühistule raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja lähtudes korteriühistu vajadustest. (või siis eraldi kokkuleppel teenuse hinna sees)
 • Majandusaasta aruande esitamine internetis ühekortse lisatasu eest (või siis eraldi kokkuleppel teenuse hinna sees)
 • Hinnad ei sisalda arvete postitamiskulu

Üldised ettevõtte raamatupidamisteenused jagunevad järgmiselt:

Kuni 27 dokumenti kuus / Kuni 53 dokumenti kuus / Kuni 105 dokumenti kuus / Kuni 155 dokumenti kuus / Kuni 200 dokumenti kuus / Kuni 255 dokumenti kuus / Kuni 300 dokumenti kuus / Üle 300 dokumendi kuus

Teenuse pakett sisaldab:

 • Raamatupidamisarvestus
 • ostu- ja müügireskontro pidamine
 • pea- ja päevaraamatu pidamine
 • kulu- ja komandeeringuaruannete koostamine
 • bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale raamatupidamistavale
 • vahearuannete koostamine (pankadele, krediidifirmadele ja muudele finantsasutustele)
 • aruandlus vastavalt Tellija soovile
 • alg- ja lõppbilansi koostamine
 • Personali- ja palgaarvestus
 • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude ja preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • palkade ja maksude ülekandmine
 • isikukaartide täitmine
 • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
 • töölepingute muutmise ja lõpetamise vormistamine
 • Põhivarade arvestus
 • põhivarade arvelevõtmine, mahakandmine (aktid, õiendid)
 • põhivara kaartide loomine ja arvestus
 • amortisatsiooni arvestus
 • Lao- ja materjalide arvestus
 • kaupade arvelevõtmine ja mahakandmine
 • inventuuriaktid

Üldist raamatupidamisteenust võime osutada vastavalt kokkuleppele järgmiselt:

 • ajatööna
 • dokumentide koguse alusel
 • kannete koguse alusel

Lisateenused

 • Müügiarvete koostamine ja esitamine
 • Maksekorralduse koostamine ja makse teostamine pangas
 • Statistika aruannete koostamine ja esitamine elektrooniliselt
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Erinevate dokumendivormide ja blankettide koostamine
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine elektrooniliselt
 • Eelnevate raamatupidamisperioodide korrastamine
 • Eelnevate majandusaastate dokumentide arhiveerimine ja säilitamine
 • Kliendi esindamine auditeerimisel ja riiklikes ametites
 • Osakapitali konverteerimine eurodeks alates

GIGABERG OÜ

Reg. nr: 11554948
Aadress: Harjumaa, Tallinn linn, P. Süda tn 1, 10118

E-post: info@gigaberg.ee  //  Telefon: +372 5887 4373