aprill 24, 2016

Raamatupidamine

Alustava ettevõtte raamatupidamise pakett

 • Paketi saab sõlmida kuni kaksteist kuud pärast ettevõtte registreerimist.
 • Ettevõttes võib olla kuni kaks töötajat.
 • Ühes kuus võib olla kuni viiskümmend algdokumenti.

Ettevõttlust alustava ettevõtte raamatupidamisteenuste pakett. Pakett on mõeldud ettevõtetele, kes alustavad või on alustanud oma äri vähem kui kaksteist kuud tagasi. Sellega kaasnevad tavaliselt suured väljaminekud firma omanikule ja vajadus olla koheselt kursis kogu raamatupidamise korraldamisega ettevõttes. eTeenused pakub sellise olukorra lahendamiseks alustava ettevõtte raamatupidamisteenuse paketti. Lisaks tavapärasele raamatupidamisele on vajalik teha suur hulk raamatupidamise sisseseadmise toiminguid. Pakett sisaldab veel palgaarvestust, riikliku ning ettevõtjale mõeldud aruandlust ning lisa aruandlust koos analüüsiga ettevõtte juhile. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine on paketi sõlmimisel vähemalt aastaks tasuta.

Teenuse pakett sisaldab:

 • Raamatupidamise sisseseadmine ja kontoplaani loomine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Üldine raamatupidamise korraldamine
 • Dokumentide kontroll ja töötlemine
 • Põhivarade arvestus
 • Palgaarvestus
 • Palga- ja puhkearvestus
 • Aruandlus
 • Käibemaksudeklaratsioon
 • Tulumaksudeklaratsioon
 • Sotsiaalmaksudeklaratsioon
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Müügireskontro
 • Ostureskontro
 • Aruandlus ettevõtjale koos analüüsiga
 • Konsultatsioon
 • Konsultatsioon kuni üks (1) tundi kuus

Kliendilt on raamatupidamisteenuse alustamiseks vajalik:

 • Juurdepääsude tagamine Maksu- ja Tolliametisse deklaratsioonide tegemiseks, Haigekassasse ja pangakontole nn raamatupidaja juurdepääs väljavõtete saamiseks ning maksekorralduste esitamiseks.
 • Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik sõlmida Raamatupidamisteenuse osutamise leping vähemalt aastaks. Selles on täpselt näidatud poolte õigused ja kohustused ning erinevate tegevuste tähtajad. Kui paketis sisalduvad raamatupidamisteenused ei ole piisavad Teie ettevõtte soovide täitmiseks või ettevõte ei vasta sätestatud tingimustele, siis vaadake teisi meie raamatupidamisteenuste pakette ja telli just Sulle sobiv teenus. Kui sobivat paketti ei leidnud, siis aitab Teid personaalse pakkumise küsimine.

Ettevõtte raamatupidamisteenuste pakett.
Kuni saja (100) dokumendi töötlemine ühes (1) kuus
Kuni viiekümne (50) müügiarve koostamine ühes (1) kuus
Kuni viie (5) töötaja töötasude arvestus
Ühe statistika aruande koostamine ja esitamine aastas
Arve blanketi koostamine
Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine elektrooniliselt

 • Pakett kehtib Äri- ja tugiteenuste lepingu sõlmimisel vähemalt üheks (1) aastaks.

Teenuse pakett sisaldab

 • Raamatupidamine
 • Üldine raamatupidamise korraldamine
 • Dokumentide kontroll ja töötlemine
 • Põhivarade arvestus
 • Palgaarvestus
 • Palga- ja puhkearvestus
 • Aruandlus
 • Käibemaksudeklaratsioon
 • Tulumaksudeklaratsioon
 • Sotsiaalmaksudeklaratsioon
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Müügireskontro
 • Ostureskontro
 • Konsultatsioon
 • Konsultatsioon kuni üks (1) tundi kuus

Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik Kliendilt:

 • Eelneva perioodi raamatupidamise andmed
 • Vajalike juurdepääsude tagamine Maksu- ja Tolliametisse deklaratsioonide tegemiseks, Haigekassasse ja pangakontole nn raamatupidaja juurdepääs väljavõtete saamiseks ning maksekorralduste esitamiseks Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik sõlmida Raamatupidamisteenuse osutamise leping vähemalt aastaks. Selles on täpselt näidatud poolte õigused ja kohustused ning erinevate tegevuste tähtajad Kui paketis sisalduvad raamatupidamisteenused ei ole piisavad Kui paketis sisalduvad raamatupidamisteenused ei ole piisavad Teie ettevõtte soovide täitmiseks või ettevõte ei vasta sätestatud tingimustele, siis vaadake teisi meie raamatupidamisteenuste pakette ja telli just Sulle sobiv teenus. Kui sobivat paketti ei leidnud, siis aitab Teid personaalse pakkumise küsimine.

Korteriühistu raamatupidamisteenuste paketid
Kuni viis (5) korterite arv majas;
Kuni viisteist (15) korterite arv majas;
Kuni kolmkümmend (30) korterite arv majas;
Üle kolmekümne (30) korterite arv majas Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Teenuse pakett sisaldab:

 • Ühistu majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites.
 • Kronoloogiliste (päevaraamat) ja süstemaatiliste (pearaamat ja analüütiline arvestus) registrite pidamine.
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine kooskõlas EV maksuseadustega.
 • Ühistu põhivara arvestuse ja selle liikumise kirjendamine.
 • Ühistu tulude-kulude aruande koostamine tulu- ja kululiikide lõikes ja esitamine ühistu juhatusele.
 • Aastabilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine juhatusele ja revidendile kinnitamiseks.
 • Omanikele tähtaegselt arvete koostamine ja väljastamine.
 • Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine.
 • Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine.
 • Üldelektri tariifi arvutus.
 • Remondimaksete arvestus.
 • Muude maksete arvestus (antenn, prügivedu, liftide hooldus,).
 • Elanikele esitatud arvete tasumise sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine.
 • LISATASU EEST – korteriühistule raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja lähtudes korteriühistu vajadustest. (või siis eraldi kokkuleppel teenuse hinna sees)
 • Majandusaasta aruande esitamine internetis ühekortse lisatasu eest (või siis eraldi kokkuleppel teenuse hinna sees)
 • Hinnad ei sisalda arvete postitamiskulu

Üldised ettevõtte raamatupidamisteenused jagunevad järgmiselt:
Kuni kakskümmend seitse dokumenti kuus
Kuni viiskümmend kolm dokumenti kuus
Kuni sadaviis dokumenti kuus
Kuni sada viiskümmend viis dokumenti kuus
Kuni kakssada dokumenti kuus
Kuni kakssada viiskümmend viis dokumenti kuus
Kuni kolmsada dokumenti kuus
Üle kolmesaja (300) dokumendi kuus

Teenuse pakett sisaldab:

 • Raamatupidamisarvestus
 • ostu- ja müügireskontro pidamine
 • pea- ja päevaraamatu pidamine
 • kulu- ja komandeeringuaruannete koostamine
 • bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale raamatupidamistavale
 • vahearuannete koostamine (pankadele, krediidifirmadele ja muudele finantsasutustele)
 • aruandlus vastavalt Tellija soovile
 • alg- ja lõppbilansi koostamine
 • Personali- ja palgaarvestus
 • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude ja preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • palkade ja maksude ülekandmine
 • isikukaartide täitmine
 • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
 • töölepingute muutmise ja lõpetamise vormistamine
 • Põhivarade arvestus
 • põhivarade arvelevõtmine, mahakandmine (aktid, õiendid)
 • põhivara kaartide loomine ja arvestus
 • amortisatsiooni arvestus
 • Lao- ja materjalide arvestus
 • kaupade arvelevõtmine ja mahakandmine
 • inventuuriaktid

Üldist raamatupidamisteenust võime osutada vastavalt kokkuleppele järgmiselt:

 • ajatööna
 • dokumentide koguse alusel
 • kannete koguse alusel

Lisateenused
Müügiarvete koostamine ja esitamine
Maksekorralduse koostamine ja makse teostamine pangas
Statistika aruannete koostamine ja esitamine elektrooniliselt
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
Erinevate dokumendivormide ja blankettide koostamine
Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine elektrooniliselt
Eelnevate raamatupidamisperioodide korrastamine
Eelnevate majandusaastate dokumentide arhiveerimine ja säilitamine
Kliendi esindamine auditeerimisel ja riiklikes ametites
Osakapitali konverteerimine eurodeks alates