Projektijuhtimine

Projektid on kõige edukamad siis, kui neid arendavad inimesed mõistavad ning oskavad hinnata vajadusi ning probleeme, mille kallal nad peavad töötama. Vajadusele või probleemile õige hinnangu andmine on tähtis. Projektidel peab olema või tuleb luua ruum, milles tegutseda. Projektil peab olema võtmeisikute toetus ja sihtgrupi aktiivne osalus. Projektid vajavad kõigi oma tegevuste ja pingutuste ühendamiseks visiooni, et välja arendada strateegiad, eesmärgid ja tööplaanid. Projektijuhtimise usaldamine projekti eest vastutavatele inimestele, projektijuhile või juhtimismeeskonnale, võimaldab Tellijal muuta plaane, kohanduda ootamatute situatsioonidega, kasutada ära uusi võimalusi ja eelkõige olla teadlik oma tegevuse põhjustest. Sel moel nad kontrollivad, juhivad ja ohjavad projekti, selle asemel, et lasta end juhtida projektil, tähtaegadel ja erinevatest suundadest lähtuvatel nõudmistel

Tellides projektijuhtimise meilt, kindlustab Tellija endale:

  • Organiseerija, kes on eesmärkide saavutamise nimel suuteline tegevusi ja ressursse mõistma, planeerima ja koordineerima.
  • Strateegi, kes oskab seada selgeid pika- ja lühiajalisi eesmärke, pidades silmas neid kui ka põhjuseid, miks projekt üldse ellu kutsuti.
  • Motiveerija, kelle oskused ja hoiakud võimaldavad tal kaasata inimesi/töötajaid projekti ja motiveerida neid, et inimesed pühenduksid sellele.
  • Rahaliste vahendite otsija, kellel on piisavalt teadmisi ja enesekindlust taotleda juhtimiseks vajalikke vahendeid ja nende üle ausalt ning pädevalt arvet pidada.

Meie poolt pakutav projektijuhtimise pakett Algatamine ja Planeerimine: tuvastatakse probleem, määratletakse eesmärk.

  • Valmistumine – meeskonna kokkupanek. Lõppeesmärgile suunatud üksikasjaliku plaani koostamine. Inimeste ja vahendite/ettevõtete jagamine ülesannete vahel. Eelarve koostamine. Ülesannete delegeerimine.
  • Täideviimine: protsessi jälgimine, probleemide lahendamine, huvigruppide teavitamine edusammudest. Projekti rakendamise tingimused sõltuvad ressurssidest.
  • Lõpetamine – töötulemuste hindamine. Järelkontrolli kavandamine. Tulemuste läbivaatamine koos huvigruppidega.

GIGABERG OÜ

Reg. nr: 11554948
Aadress: Harjumaa, Tallinn linn, P. Süda tn 1, 10118

E-post: info@gigaberg.ee  //  Telefon: +372 5887 4373